उद्योग समाचार

TPU फिल्मको घनत्व र संकुचन

2021-05-15

TPU फिल्मको घनत्व 1.10-1.25g/cm छ3, TPU फिल्म को गिलास तापमान 100 छ६-१२२8oC, TPU फिल्मको भंगुर तापमान -62 होoसी।


TPU फिल्म को संकुचन को बारे मा के हो? TPU फिल्म को विभिन्न कठोरता, विभिन्न संकोचन संग।


U85A~U90A संकुचन 1.4~1.6 छ
U95A~UH71D संकुचन 0.8~1.2 छ
UF85A~UF90A संकुचन 1.4~1.6 छ
UF95A~UF64D संकुचन 1.0 ~ 1.2 छ
U75AP~U85AP संकुचन 1.6~2.0 छ
UB90A~UB60D संकुचन 1.1~1.4 छ
UE60A~UE70A संकुचन 2.5~2.6 छ
UE80A~UE90A संकुचन 1.5~1.7 छ

0086-15858717321
sales@wzpolysan.com